products

BlueDMS

ระบบจัดเก็บเอกสาร สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและทําลายเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Focus
BlueDMS ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การจัดเก็บเอกสารและไฟล์ดิจิทัลชนิดต่างๆ ภายในองค์กร เป็นระบบระเบียบ มีมาตรฐานและตรวจสอบได้ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลาย สร้าง Meta Data หรือคำค้นเฉพาะในการค้นหา ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและทําลายเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเข้าใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS รวมถึงอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต ทั้งระบบ iOS และ Android ทุกขนาดหน้าจอ ทําให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย

Secured and Well-Organized your digital files

นำเข้า คัดแยก กำหนดสิทธิ์ ติดตาม ค้นหา ทำลาย บริหารจัดการเอกสารดิจิทัลทั้งองค์กรได้ในระบบเดียว เราออกแบบระบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ใช้งานง่าย ปลอดภัย เป็นหมวดหมู่ ค้นหาอะไรก็เจอ

All-In-One Document Management

เพื่อให้การจัดการด้านเอกสารหรือไฟล์ดิจิทัลในองค์กรปลอดภัยและคล่องตัวในทุกขั้นตอน รองรับการเชื่อมต่อและพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่างมืออาชีพ
เก็บรักษาข้อมูลสำคัญไว้ใน Cloud Storage อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดาวน์โหลดมาเก็บในเครื่องส่วนตัวได้ตามต้องการหรือตามสิทธิ์ที่ได้รับ

User-Centered Design

*ขึ้นอยู่กับความต้องการและการออกแบบของแต่ละหน่วยงาน

Data Centralization จัดการข้อมูลแบบ
รวมศูนย์

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเอกสารให้องค์กร จัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบด้วยการมีศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา ส่งต่อข้อมูลภายในองค์กรอย่างลื่นไหล และรวดเร็ว พร้อมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ