products

BlueGIVE

ระบบบริหารจัดการงานรับบริจาคของหน่วยงาน รองรับ เงิน สิ่งของบริจาค
ตลอดจนการบริหารจัดการ สินค้าหรือของที่ระลึกต่างๆ
Focus

ซอฟต์แวร์ระบบบริจาคเงินและสิ่งของ ระบบวางสินค้าที่ระลึกออนไลน์และบริหารจัดการประวัติ ผู้มีอุปการะคุณ สามารถทำการบันทึกประวัติผู้บริจาค ออกใบเสร็จ ใบรับสิ่งของบริจาค ได้จากระบบโดยอัตโนมัติและยังสามารถทำประวัติ ผู้ขอรับบริจาค ที่สามารถเพิ่มลด ใส่รายละเอียด สิ่งของบริจาคแล้วสามารถให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเข้ามาทำรายการของสิ่งของบริจาคและชำระค่าบริจาค สามารถบริจาคเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา เชื่อถือได้ ช่วยให้ผู้บริจาคอุ่นใจและมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคจะส่งตรงถึงมูลนิธิทันที

อำนวยความสะดวกให้เส้นทางการบริจาค สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนทางสังคม (Social Sustainability) ผสานธุรกิจและความยั่งยืนเป็นเรื่องเดียวกันด้วยระบบบริหารจัดการ บริจาคออนไลน์ให้มูลนิธิ-โรงพยาบาล-องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เชื่อมโยงมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลกับผู้มีจิตศรัทธา โดยเป็นช่องทางระดมทุนเพื่อการเข้าถึงผู้บริจาคใหม่ๆ ได้มากขึ้น

ลดขั้นตอนด้านเอกสาร สามารถเรียกดูรายงานได้แบบเรียลไทม์

การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของมูลนิธิ มีทั้งงานเอกสารมากมาย ตั้งแต่ส่งเอกสารให้ผู้บริจาค ไปจนถึงการนำส่งข้อมูลบริจาคให้กับกรมสรรพากร BlueGIVE จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบการจัดการทางการเงินที่ทันสมัย สามารถนำไปเวลาไปพัฒนาทำงานส่วนอื่นเพิ่มเติม

อีกทั้งต้องศึกษาเรื่องการตลาดออนไลน์เพื่อให้ทันกระแสตามยุคสมัย และเข้าถึงกลุ่มผู้บริจาครายใหม่เพื่อไปถึงเป้าหมายของการระดมทุนเงินบริจาค ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมที่ควบคู่ไปกับการพัฒนามูลนิธิให้ดีขึ้น เป็นการทำงานที่มีมิติความซับซ้อนสูง

ระดมทุนให้กับโครงการต่างๆ ให้ทันสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มีอุปการคุณ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับในทุกมิติ

รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีอุปการคุณหรือผู้บริจาค Luxury Lifestyle อย่างแท้จริง แจ้งรายการสิทธิประโยชน์ การใช้สิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง เช่น ที่จอดรถ VIP ห้องรับรองพิเศษ บริการดูแลสุขภาพจากแพทย์ชั้นนำ วัคซีน การเข้ารับการรักษาในราคาพิเศษ รวมถึงบริการพิเศษอีกมากมาย