products

BlueWELL

ระบบบริหารจัดการงานตรวจสุขภาพ
รองรับปริมาณผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวนมาก ตลอดจนการออกผลตรวจสุขภาพ
Focus
BlueWell ซอฟแวร์ระบบตรวจสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลหรือหน่วยตรวจสุขภาพ ที่รองรับปริมาณการใช้งานของผู้ตรวจสุขภาพจำนวนมาก ลดระยะเวลาในการรอคอยในการเข้าตรวจสุขภาพและแจ้งผลการตรวจสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ สามารถแสดงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลที่ชัดเจน สามารถนำไปวินิจฉัยหรือวิเคราะห์แนวทางการรักษาต่อไปได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังรองรับการอ่านผลและแปลผลสุขภาพได้หลากหลายและนำเข้าข้อมูลผลการตรวจสิ่งส่งตรวจจากภายนอกได้อย่างรวดเร็ว มีส่วนจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพหลายระดับ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลการตรวจสุขภาพของผู้ใช้งานในระบบได้อย่างครบถ้วน สวยงาม มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำและจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆ จากเดิมที่ใช้รูปแบบการบันทึกเป็นลงกระดาษและจัดเก็บเอาไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เมื่อมีปริมาณมากขึ้น ก็จะทำให้มีปัญหาในการจัดการข้อมูล และการเรียกใช้งานก็จะใช้เวลาดำเนินนานขึ้น เปลี่ยนการจัดการข้อมูลเวชระเบียน ให้กลายเป็นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

ติดตามและตรวจสอบข้อมูลสุขภาพได้ ผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลสุขภาพถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัสผ่านหรือยืนยันตัวตนก่อนเท่านั้น สามารถเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลน้ำหนัก ระดับคอเลสเตอรอล ความดันโลหิต สรุปออกมาเป็นชาร์ตที่ใช้งานได้ง่าย จึงช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากจะเปลี่ยนการจัดการข้อมูลเวชระเบียนมาสู่ระบบดิจิทัลแล้ว BlueWELL ยังช่วยทีมผู้ให้การรักษาสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้ครบรอบด้าน ข้อมูลของผู้ป่วยมีการอัปเดต มีภาพรวมด้านสุขภาพที่ชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นด้วย

ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร เรียกดูข้อมูลได้ทันทีเพียงคลิกเดียว

เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย

จัดเก็บข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย ที่เปิดทั้งแพทย์และเจ้าของข้อมูลเอง สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้แพทย์สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้ในระยะยาว และทำการนัดหมายเข้าตรวจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงผู้ป่วยเองก็ได้อัปเดตข้อมูลสุขภาพตัวเองอยู่เสมอ