products

BlueCARE

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการนัดหมาย
ตรวจสอบตารางนัดหมายได้และออกรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Focus

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการนัดหมาย สามารถทำการตรวจสอบตารางนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรองรับการเลื่อนนัดหมาย ยกเลิกการนัดหมายและออกรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการ ช่วยในการบริหารให้ง่าย เชื่อมข้อมูลระบบนัดกับมือถือของผู้รับบริการ ด้วยระบบเตือนการนัดและอีกหลายเครื่องมือ ที่ช่วยให้ธุรกิจบริการของท่านทันสมัย ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

อำนวยความสะดวกเรื่องการนัดหมาย ลดปัญหาการนัดหมายทับซ้อน

บริหารจัดการการนัดหมายทางการแพทย์เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถทำการตรวจสอบตารางแพทย์และนัดหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมต่อกับตารางออกตรวจ แพทย์จาก ระบบ HIS ตลอดจนรองรับการเลื่อนนัดหมาย ยกเลิกการนัดหมายและออกรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

มีพื้นที่รับรองผู้ป่วยและญาติ ภายในคลินิก สถานพยาบาลไม่แออัด รวมถึงมีที่จอดรถเพียงพอต่อการเข้ารับบริการ

ทำให้แพทย์สามารถเตรียมตัวที่จะรับ Cases ในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี เพิ่มเวลาโฟกัสที่คนไข้

นัดหมายแพทย์ เช็คอิน ดูคิว ออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา

รวบรวมข้อมูลทางการตลาด เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

จากข้อมูลรายการยอดนิยม จำนวนผู้เข้าใช้บริการหรือผู้ใช้จ่ายสูงสุด (Top Spender) ทางคลินิก สถานพยาบาล โรงพยาบาลสามารถนำข้อมูลในส่วนนี้ไปวิเคราะห์ เพื่อทำการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการ รวมถึงการตลาดแบบเจาะกลุ่มลูกค้าต่อไป