products

BluePATH

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการความพึงพอใจสำหรับผู้มารับบริการ (Queue)
ลดปัญหาความแออัดในการยืนรอคิว สามารถจัดสรรเวลาแทนการนั่งรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Focus
ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการความพึงพอใจสำหรับผู้มารับบริการ (Queue) ในธุรกิจหรือการให้บริการที่แตกต่างกันแนวคิดและ วิธีการลำดับการให้ บริการย่อมมีความซับซ้อนและแตกต่างกัน BluePATH เป็นระบบที่ถูก ออกแบบมาให้ยืดหยุ่นและรองรับการให้บริการหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังสามารถส่งต่อการให้บริการ ไปยัง ส่วนงานต่างๆในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ธนาคาร โรงพยาบาล สถานที่ให้บริการของรัฐและเอกชน ศูนย์บริการต่างๆ

อัพเดตจำนวนคิวก่อนหน้าและระยะเวลาที่ต้องรอแบบเรียลไทม์

สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ ด้วยตู้คีออสอัตโนมัติสำหรับออกบัตรคิวหรือซอฟแวร์ออกบัตรคิว ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบน Tablet และ PC บัตรคิวสามารถแสดงจำนวนคิวที่รอ เวลาการให้บริการ ผู้รอรับบริการสามารถจัดสรรเวลาแทนการนั่งรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยธุรกิจและผู้คนในการบริหารเวลาอย่างคุ้มค่าอย่างชาญฉลาด

ระยะเวลาในการรอ อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นปัญหาหลัก แต่ปัญหาหลักนั้นอยู่ที่ต้องรอจนถึงเมื่อไหร่ และระหว่างรอนั้นมีความน่าเบื่อหรือเคว้งคว้างมากน้อยแค่ไหนมากกว่า
ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า บริการและใช้จอเป็นสื่อโฆษณา รองรับไฟล์สำหรับงานโฆษณาทุกประเภท แสดงกราฟิกวิดีโอที่สีสดและคมชัด ควบคุมการทำงานผ่านเครือข่าย Internet

จัดระเบียบการเข้าคิวได้อย่างเป็นธรรม ลดปัญหาการแซงคิวได้ดี

สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ทันเวลา

รับส่งข้อมูลกับระบบงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงผล Data Dashboard ได้อย่าง สะดวก รวดเร็วสามารถดึงข้อมูลรายงานการทำงานที่อัพเดทได้อย่างสม่ำเสมอ และมีความละเอียดถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในทางธุรกิจและการให้บริการได้ทันเวลา