บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ สร้างโอกาสสหกิจศึกษาในอนาคต ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีคุณนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ พร้อมทีมบริหาร ร่วมลงนาม MOU โดยมีทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทีมบริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พร้อมทั้ง Reskill- Upskll การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรมอีกเช่นกันถือเป็นโอกาสที่ดีที่คณะฯ จะได้ส่งนักศึกษาร่วมสหกิจศึกษา
written by
Nawarat.P

Nawarat.P

🌈 ชอบดื่มอเมริกาโน่เป็นชีวิตจิตใจ รักการเขียนและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเป็นพิเศษ