พัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking กระบวนการทำงานที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking กระบวนการทำงานที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และตอบโจทย์ลูกค้า เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

Design Thinking เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง สนับสนุนให้สามารถเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสินค้าและบริการในแบบที่ตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

Design Thinking สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆ ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ไปได้ไกลกว่าเดิม

พร้อมพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด Design Thinking มาฝึกและพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามกระบวนการ ได้แก่ Emphatize, Define, Prototype, Ideate และ Test โดยเริ่มจากการเรียนรู้เพื่อเข้าใจถึงปัญหาอย่างละเอียดและเก็บข้อมูลส่วนสำคัญเชิงลึกของปัญหานำมาหาบทสรุป เมื่อได้บทสรุปแล้วก็จะนิยามความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างทางเลือกหรือวิธีแก้ไข จากนั้นแชร์ไอเดีย เพื่อดูผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไร เมื่อได้คำตอบก็นำมาพัฒนาวิธีแก้ไขนั้นให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
written by
Picture of Nawarat.P

Nawarat.P

🌈 ชอบดื่มอเมริกาโน่เป็นชีวิตจิตใจ รักการเขียนและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเป็นพิเศษ