Blueseas Talk

Blueseas Talk : จากนักศึกษาฝึกงานสู่การเป็นมืออาชีพสาย Tech ตัวจริงที่ Blueseas

ก้าวแรกของอดีตนักศึกษาฝึกงาน บันไดขั้นแรกก่อนออกไปสู่โลกของการทำงานจริง พูดคุยกับ พี จีรยุทธ ตำแหน่ง Software Tester ตำแหน่งสำคัญที่แทบทุกบริษัทต้องการตัว หัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ที่จะขาดไม่ได้

Read more